بایگانی دسته‌ی: استایل

تنظیم سدل گیتار

ارتفاع سدل عامل اصلی تعیین اکشن گیتار به حساب می آید. تنها پس از اتمام تمامی مراحل بالا، کار خود با سدل را شروع کنید. سدل با از بین بردن مواد به همراه سنباده و یک بلوک ماسه ای تنظیم می شود. تاپ گیتار باید کمی محصور یا کانتور شده باشد تا باریکترین سیم ها […]

تنظیم اکشن گیتار فلامنکو

به صورت عمومی ارتفاع سیم های گیتار فلامنکو مقداری پایینتر از گیتار های کلاسیک است. این امر به خاطر سبک نوازندگی ، صدا و افکت گیتار فلامنکو است، زیرا نوازندگان به دنبال نواختن “rasgueados”, “ligados” or “falsetas” می باشند. صدای ایده آل در گیتار فلامنکو تیز تر، انفجاری و همراه با اتک زیادی است. برخی […]

اولین تفاوت چوب های گیتار آکوستیک

چوب های لمینت در مقابل چوب های سالید (یک تکه) : هنگام خواندن در ارتباط با گیتار های آکوستیک، شما ممکن است متوجه شوید که در سازهای ارزانتر، تمایل به استفاده از چوب های لمینت وجود دارد، درحالی که در گیتار های گرانتر تمایل به استفاده از چوب های سالید(یک تکه) دیده می شود. تفاوتهای […]

تفاوت چوب های صنوبر و سرو در گیتار اکوستیک

در تفاوت چوب های سرو و صنوبر گیتار آکوستیک ، سرو بسیار کم تراکم تر است. این امر باعث ساکتتر، روشنتر و ماندگاری کمتر نسبت به صنوبر می شود. اما نکته مهم این است که سرو بسیار گرمتر بوده و نیاز به زمان کمتری برای رسیدن به پتانسیل کامل تونال خود دارد. در نتیجه، سرو […]

بررسی مشخصات گیتار فلامنکو

موسیقی فلامنکو بیشتر در اسپانیا و مکزیک رواج دارد با توجه به توکه هایی که در این سبک نواخته می شود این گیتار نسبت به کلاسیک صدای خشن تری دارد و فرکانسهای زیر بیشتری تولید میکند. این نوع صدا باعث می شود توکه های فلامنکو با احساس بیشتری نواخته شوند. این ساز به واسطه صدایی […]