شرکت پارسی یک شرکت خصوصی در زمینه ساخت ادوات موسیقی علی الخصوص گیتار می باشد و توسط متخصصین داخلی که در زمینه موسیقی ، صدا و ساخت ساز مهارت دارند ، در سال 1385تاسیس شده است، هدف ما ایجاد بازار مناسب برای خرید محصولات موسیقی و ارائه کیفیت مناسب برای هنرمندان و هنر آموزان موسیقی در جهت تهیه انواع گیتار (پاپ،کلاسیک ، فلامنکو)
در بازار ایران و بازارهای جهانی می باشد. ما می توانیم کیفیت صدا و ساخت را به شما ارائه دهیم.

The guitar is a musical instrument which is rooted in history and the culture of many nations and countries is intertwined with guitar. As we see and hear from east to west, and from north to south, all lands, including Asian, European and American countries have been living with the guitar music. We have also worked to support the production of the guitar through using the skills and experiences of our predecessors to provide guitarists and artists with
up-to-date standards. Parsi Company is a private company specializing in the production of musical instruments, especially the guitars,and was founded in 2006 by experienced professionals in the field of music, sound and instrumentation. Our goal is to create the right market for buying musical products (guitars) and to provide the right quality for the artists and the musicians to produce dif ferent types of guitars (pop , classical , flamenco) in Iran and worldwide markets. We can of fer you sound and product quality


Гитара – это струнный музыкальный инструмент, которая уходит корнями в историю, а культура многих народов и стран переплетена с гитарной музыкой. Как мы видим и слышим с востока на запад, с севера на юг все страны, в том числе азиатские, европейские и американские, жили под гитарную музыку. Мы также работали над тем, чтобы при производстве гитары, использовать квалификацию и опыт наших предшественников, чтобы поставлять исполнителям и гитаристам гитары, отвечающие всем требованиям современных мировых стандартов.Компания «Парси» является частной компанией, специализированной на производстве музыкальных инструментов  особенно гитар. Компания создана в 2006 году опытными специалистами в области музыки, акустики и производства музыкальных  инструментов. Наша цель – создавать правильный рынок для приобретения музыкальных продуктов (гитар) и обеспечить артистам и музыкантам подходящее качество для производства различных типов гитар (поп, классическая, фламенко) на иранском рынке и на мировых рынках. Мы можем предложить вам качественный инструмент и качественный зву

ان صناعه الکمان عریقه وان معظم الثقافات و الملل والشعوب مندمجه مع الکمان. و کما نری ان معظم الشعوب اعم من الغرب الی الشرق و من الشمال الی الجنوب و کافه البلدان والشعوب من اروبا و اسیا و امریکا عاشت مع الکمان . ونحن ایضا بدورنا نسعی فی صناعه الکمان و نحمی و مساعد صناع الات الکمان لدعمهم من التجربیات والخبرات حتی یکون الدعم مرضیه ل احبانا وتکون صناعتهم مطابق لصناعه لمجامیع البین الملل وعلم الحدیث. ان شرکت بارسی شرکه خاصه لصناعه الات الموسیقی و بشکل خاص الات الکمان وتتم صناعه علی ید متخصصین حاذقین و اهل خبره فی هذا المجال ، اعم من الصوت والات ورنین. وفی سنه 1385 تاسست بهدف ایجاد سوق لشرا الات الموسیقی (الات الکمان) وارائه کیفیه مناسبه لعشاق هذا الفن والمطربین والمتعلمین بقصد ایجاد انواع الات الکمان ام من (باب، کلاسیک، فلامینکو) بسوق ایران وکافه العالم. ونحن ایضاً نستطیع ان نقدم لکم والصوت وصناعت. 

مجید خواجه خسان
مدیر عامل/موسس

نبود امکانات برای هنرمندانی که باور به انجام کارهای سخت و دشوار دارندهیچ مانعی ایجاد نمی کندبرای رسیدن به هدف و دست یافتن به ایده هایی که در ذهن می پرورانند. چرا که با اراده و تلاش و باور داشتن به این نکته که فقط تلاش و کار سخت می تواند انسان را به قله های موفقیت برساند, پا در مسیر هنرمی گذارند. در این میان شرکت پارسی با تمامی ایده های نابش و با کاری که سخت تصویر می شد در ذهن هنرمندان,توسط شخصی تاسیس شد که تمام گفته ها را در خود داشت  و توانست شرکت پارسی را به ایران و جامع هنری بشناساند و موفقیتی را برای هنر این مرز و بوم به ارمغان بیاورد.

محمد صرفه جو
مدیر تولید / فروش

موسیقی زمینه ای می شود برای هم کاری بین افرادی که علاقه مند به هنر و اعتلای آن هستند. چه آن ها که موسیقی می نوازند و چه آنهایی که ابزار موسیقی می سازند. حال همکاری بین این دو قشر می تواند زمینه ساز اتفاقاتی باشد در نیای هنر که هر یک می توانند از تجربیات و دانسته های یکدیگر برای پیشبرد هدفی چون تولید گیتار بهره ببرند. همکاری بین مجید موید به عنوان سازنده و محمد صرفه جو به عنوان نوازنده از سال 91 آغاز شد و در این سال ها توانستند با همکاری و هم فکری یکدیگر سازهایی با کیفیت و صدا دهی مناسب روانه بازار کنند.